NORĀDĪTAS VIELAS VAI PRODUKTI,

KAS VAR IZRAISĪT ALERĢIJU VAI NEPANESĪBU


ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЮ ИЛИ ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ


SUBSTANCES OR PRODUKTS,WHICH MAY CAUSE ALLERGIES


1. Labības pārtikas produkti, kas satur kvieši, rudzi, mieži, auzas, speltas kvieši ,triticum turgidum polonicum vai to hibridizēti celmi un to produkti./
Злаки, содержащие глютен: пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта, камут или их гибридные разновидности и содержащие их продукты./
Cereal foods countaining gluten,wheat rye,barley,oats,speit,kamut or their hybridisedstrains,and products thereof.

2. Vēžveidīgie un to produkti / Ракообразные и содержащие их продукты / Crustaceans and products thereof

3. Olas un to produkti / Яйцо и содержащие его продукты / Eggs and products thereof

4. Zivis un to produkti / Рыба и рыбные продукты / Fish and products thereof

5. Zemesrieksti un to produkti / Арахис и содержащие его продукты / Peanuts and products thereof

6. Sojas pupas un to produkti / Соевые бобы и содержащие их продукты / Soybeans and products thereof

7. Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi) / Молоко и содержащие его продукты (включая лактозу) / Milk and products thereof(including lactose)

8. Rieksti: mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, Indijas rieksti, pekanrieksti, brazīlijas rieksti, pistāciju rieksti, makadājas rieksti un Queensland rieksti un to produkti.
Орехи: миндаль, лесной орех, грецкий орех, кешью (индийский орех), пекан, бразильский орех, фисташки, макадамия и содержащие их продукты.
Nuts: almonds, hazelnuits, walnuts, pecan nuts, brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or QueensIand nuts and products thereof.

9. Selerijas un to produkti / Сельдерей и содержащие его продукты / Celery and products thereof

10. Sinepes un to produkti / Горчица и содержащие ее продукты / Mustard and products thereof

11. Sezama sēklas un to produkti / Семена кунжута и содержащие его продукты / Sesame seeds and products thereof

12. Sēra dioksīds un sulfīti, ja to koncentrācija pārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l /
Диоксид серы и сульфиты в концентрациях, превышающих 10 мг/кг или 10 мг/л / Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/l

13. Lupīna un tās produkti / Люпин и содержащие его продукты / Lupin and products thereof

14. Gliemji un to produkti / Моллюски и содержащие их продукты / Molluscs and products thereof


Saskaņa ar Eiropas parlamenta un padomes regulas nr.1169/2011 2.pielikumu pie katra ēdiena tiek norādītas vielas vai produkti, kas var izraisīt alerģiju vai nepanesību

Made on
Tilda